Jezuitipia03042020

Čo prináša májové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša májové  číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová nájdu čitatelia podnetné myšlienky pápeža Františka. Zamýšľa nad pôsobením Ducha Svätého, ktorého nazýva spoločníkom na cestách každého kresťana i na cestách Cirkvi. Nabáda k aktívnemu počúvaniu vnuknutí Ducha.

Čítať ďalej...

Pápež František schválil nový štatút Apoštolátu modlitby

Svetová sieť modlitby pápežaProces revízie a obnovy štatútov Apoštolátu modlitby, ktorý sa začal v roku 2010, už dospel k úspešnému záveru. Svätý Otec František dňa 27. marca 2018 zriadil Svetovú sieť modlitby pápeža (Apoštolát modlitby) ako pápežské dielo s úradným sídlom vo Vatikáne a schválil jeho nové štatúty.

Čítať ďalej...

Čo prináša marcové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša marcové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František zamýšľa nad postavou svätého Jozefa, ktorého sviatok si Cirkev v marci pripomína. Predkladá ho ako vzor vychovávateľa, ktorý Ježiša sprevádza na ceste „v raste múdrosti.“ Zároveň mu zveruje do ochrany všetkých rodičov aj kňazov.

Čítať ďalej...

Čo prináša aprílové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša aprílové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František zamýšľa nad Pánovým zmŕtvychvstaním. Pripomína, že Kristus je živý a činný v dejinách skrze svojho Svätého Ducha, vykupuje naše biedy a dáva nádej každému trpiacemu.

Čítať ďalej...

V Ríme otvoria Jubilejný rok sv. Alojza, patróna mládeže a študentov

sv. Alojz Gonzaga SJUž o mesiac slávnostne otvoria v Ríme Jubilejný rok patróna mládeže a študentov sv. Alojza. Pri príležitosti 450. výročia jeho narodenia bude v piatok 9. marca o 18. hodine v Kostole sv. Ignáca (Chiesa di Sant´Ignazio di Loyola in Campo Marzio) predsedať otváracej svätej omši generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa.

Čítať ďalej...

Spomienka na Sviečkovú manifestáciu a odkaz pre nás k životu v podobnej evanjeliovej odvahe

Pamätník Sviečkovej demonštrácii na Hviezdoslavovom námestí.Pred 30 rokmi komunistický režim potlačil pokojné zhromaždenie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu v Bratislave. V Československu toto podujatie z 25. marca 1988 vošlo do dejín ako Sviečová manifestácia. Na Hviezdoslavovom námestí vtedy zástup modliacich sa veriacich so svieca-mi v rukách násilne rozohnali príslušníci verejnej a štátnej bezpečnosti. Ide o jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v Československu. Udalosti spred 30 rokov si tisícky ľudí pripomenuli v uplynulých dňoch sériou viacerých podujatí v Bratislave. Odštartovala ich manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Program pokračoval mládežníckou svätou omšou so sviečkovým sprievodom, rekonštrukciou policajného zásahu proti Sviečkovej manifestácii, slávnostnou svätou omšou, modlitbovým zhromaždením, kladením vencov pri pamätníku a koncertom v Slovenskej filharmónii - Redute. Pri kladení vencov sa zhromaždeným prihovoril organizátor zhromaždenia spred tridsiatich rokov pán František Mikloško.

Čítať ďalej...

Spomienka na P. Františka Paňáka

P. František Paňák SJÚstav pamäti národa v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity usporiadali v Košiciach vedeckú konferenciu o pátrovi Františkovi Paňákovi SJ pri príležitosti 110 výročia jeho narodenia. Konferencia začala 24. januára o 17:30 v jezuitskom dome na Komenského ulici predstavením osobnosti JUDr. Františka Paňáka SJ historikom ÚPN Františkom Neupauerom.

Na druhý deň podujatie pokračovalo svätou omšou v Dóme sv. Alžbety, ktorú celebroval emeritný arcibiskup, Mons. Alojz Tkáč, spolu s ďalšou desiatkou kňazov. Konferencia pokračovala v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, kde okrem iných prednášajúcich vystúpili s príspevkami aj pátri Ján Ďačok SJ a Milan Hudaček SJ. Záverečnú časť podujatia tvorili svedectvá ľudí, ktorí pátra osobne poznali a stretávali sa s ním.

Čítať ďalej...

V Ríme otvorili Jubilejný rok sv. Alojza, patróna mladých

Jublijený rok, oltár sv. AlojzaZačal sa Jubilejný rok patróna mládeže a študentov sv. Alojza, vyhlásený pri príležitosti 450. výročia jeho narodenia. Otváracej omši v Kostole sv. Ignáca v centre Ríma, kde je sv. Alojz Gonzaga pochovaný, predsedal v piatok 9. marca generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa za účasti početných kňazov a veriaceho ľudu.

Sv. Alojz Gonzaga (9. marca 1568 - 21. júna 1591) je považovaný za vzor čistoty a obetavej služby chorým, za duchovného pomocníka pri voľbe životného povolania a za orodovníka pri nákazlivých chorobách. Alojz (po taliansky Luigi) zomrel ako 23-ročný, ešte len ako študent teológie, keď sa pri dobrovoľnej službe ošetrovania chorých na mor nakazil touto chorobou. Morová epidémia v tom období skosila v Ríme polovicu obyvateľstva.

Čítať ďalej...

Čo prináša februárové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša februárové číslo mesačníka Posol?V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, že „kríž neznamená beznádejnú tragédiu, ale je miestom, kde Ježiš vyjavuje svoju slávu“. V súvislosti so Svetovým dňom chorých (11. februára) Svätý Otec zdôrazňuje, že Cirkev potrebuje osobitnú milosť, aby mohla plniť službu starostlivosti o chorých.

Čítať ďalej...

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život