Jezuitipia03042020

Čo prináša aprílové číslo mesačníka Posol?

Čo prináša aprílové číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František zamýšľa nad Pánovým zmŕtvychvstaním. Pripomína, že Kristus je živý a činný v dejinách skrze svojho Svätého Ducha, vykupuje naše biedy a dáva nádej každému trpiacemu.

Chráňme si svetlo Zmŕtvychvstalého – povzbudzuje nás v úvodníku Roman Modig. Ako sa to dá? Ako sa priblížiť k Bohu? Pre duchovný pokrok odporúča pravidelné spytovanie svedomia a zároveň uvádza, ako si ho robiť čo najlepšie.

Mária Oceľová v článku Božské Srdce Ježišovo, všetko pre tvoju potechu, radí, akým spôsobom môžeme uzmierovať Ježišovo Srdce – najmä pri nesení rozličných krížov. Uvádza konkrétny príklad zo života, ako Božské Srdce zachránilo muža, ktorý ešte aj na smrteľnom lôžku odmietal vyspovedať sa.

Páter Milan Hromník sa vo svojom článku venuje úcte k svätému Jozefovi, ktorá je stále aktuálna. Dáva do pozornosti dve knižočky od pátra Jozefa Šuppu, ktoré šíria túto úctu k obľúbenému svätcovi formou deviatnika a krížovej cesty.

Rubrika Apoštolát modlitby upozorňuje čitateľov na konkrétny úmysel Svätého Otca, za ktorý sa modlí v mesiaci apríli. Prináša svedectvo mimoriadne úspešného podnikateľa Toma Monaghana, ktorý sa dostal zo sirotinca medzi najúspešnejších ľudí v USA. Je mužom, ktorý túto cestu dosiahol vďaka svojej viere a pravidelnému duchovnému životu. Píše o ňom Andrea Eliášová.

Biblia a morálka – v 13. časti tohto cyklu biblista páter Ján Ďurica vysvetľuje teologický význam etiky Desatora Božích prikázaní.

V rubrike V radosti i bolesti možno nájsť zaujímavé svedectvá, ktoré autorka Andrea Eliášová zhrnula pod titulok Čo videli nevidiaci vo Svätej zemi? Čitateľov prevedie biblickými miestami prostredníctvom púte zrakovo postihnutých a ich zamyslení, ktoré vydali aj knižne.

Páter Ladislav Csontos sa opäť venuje odkrývaniu osobnosti pátra Vendelína Javorku. Prináša úryvok z jeho zachovanej meditácie z duchovných cvičení, článok nazval Odovzdávanie viery. Jezuita Vendelín Javorka prežil desať rokov v sovietskych gulagoch. Pre svoju rodinu i rehoľných spolubratov bol najprv nezvestný, potom mŕtvy. Napokon sa prihlásil listom svojmu bratovi do Žiliny. V duchovných cvičeniach zanechal hlboké myšlienky, ku ktorým sa rehoľa jezuitov vracia aj v súvislosti s jeho možným blahorečením.

Eva Žilineková pokračuje ďalším svedectvom v cykle nazvanom „Mami, nerieš...“ Cez lásku a vzťah k synovi ponúka tentoraz čriepky z prvoaprílových žartov, ale aj inšpiráciu z Prvého listu svätého Pavla apoštola Korinťanom.

Barbora Adamková ponúka príspevok Boh sa k nám neustále približuje. Uvažuje o živote a Božej prítomnosti i pomoci v ňom. „Majme odvahu prosiť Boha o pomoc v každej chvíli,“ vyzýva.

V článku Malý brat, čo robil veľké divy, Ivo Sivoň vykresľuje u nás málo známy životný príbeh Alfréda Bessetta z Kanady, svätorečeného v roku 2010. Jeho telo našli neporušené. Pre veriacich zostáva inšpiráciou najmä v láske k Bohu, úcte k svätému Jozefovi a pokornej službe ľuďom.

Svätý Jozef pomáha rodinám – pod týmto názvom sa Monika Šutáková delí o svedectvo zo života svojej rodiny o nezvyčajnej pomoci patróna rodín.

Ján Černý prináša úvahu Túžba po slobode ducha. Píše o tom, aké závislosti ničia život človeka, a čo ho zasa povznáša k Bohu. „Len on môže dať lásku, ale ty môžeš naučiť milovať. Len on je cesta, ale ty ju môžeš ukázať iným. On môže urobiť, čo je nemožné. Boh sa spolieha na teba“, vyzýva autor.

Ladislav Moravík pripomína Pôsobenie Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža na Slovensku. V zaujímavej kapitole z ich dejín možno objaviť veľa ich duchovného ovocia i úsilia pre povznesenie človeka – cez skutky lásky v nemocniciach, ústavoch, školách.

Tretia časť Lurdských príbehov sa venuje obci Bijacovce. Ľubomír Kaľavský pútavo opisuje lurdskú jaskyňu a osud starej školy. Pripomína, že Panna Mária sa stala svedkom zániku i veľkolepej obnovy miestnej školy a symbolom duchovného miesta i pôsobenia vincentínov.

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) sa tentoraz najmenším prihovára príbehom, ktorý nazvala Jožkova ťažká otázka a dohoda s babičkou. Opiera sa pritom o biblické príbehy vzkriesenia. Znovu deťom kladie aj motivačné otázky do súťaže o hodnotné ceny.

Vedeli ste, že sa blíži blahorečenie pápeža Jána Pavla I.? Alebo že Komunita svätého Egídia pôsobí vo svete už 50 rokov? V rubrike Letom svetom sa dozviete ešte oveľa viac informácií z kresťanského sveta.

Katarína M. Tóthová sa v rubrike V Božej blízkosti  delí o nevšedné svedectvo z vypočutej modlitby. Pripomína, že „každá vypočutá modlitba je tajomstvom“.


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život