Jezuitipia03042020

Spiritualita svätého Ignáca

Sv. Ignác z LoyolyPápež František sa už niekoľkokrát vyjadril, že sa stále cíti byť jezuitom a že spiritualita svätého Ignáca mu je vlastná. Skúsme sa preto v krátkosti dotknúť niektorých bodov tejto spirituality, ktorá je užitočná pre každého dnešného človeka.

Čítať ďalej...

Duchovné zemetrasenie

Ikona Vzkriesenia Pána.Slovo zemetrasenie sa v našich predstavách bežne spája s katastrofou, nešťastím, nebezpečenstvom, smrťou. Dôsledky zemetrasenia sa dlho pociťujú – rozborené stavby, narušené cesty, strhnuté mosty. Moderné seizmologické stanice sú dnes schopné zaznamenať zemetrasenie a presne určiť jeho epicentrum, silu a dosah.

Čítať ďalej...

Farnosť - mystické spoločenstvo lásky

Významný teológ, jezuitský páter Karl Rahner, sa vyslovil, že kresťan v novom tisícročí bude buď mystikom alebo nebude vôbec kresťanom. Kresťan tvorí farnosť. Môžeme teda tiež povedať – farnosť v tomto tisícročí bude mystickou alebo nebude vôbec farnosťou, spoločenstvom kresťanov.Významný teológ, jezuitský páter Karl Rahner, sa vyslovil, že kresťan v novom tisícročí bude buď mystikom alebo nebude vôbec kresťanom.

Čítať ďalej...

Pôstna prezieravosť

Obdobie pôstu je prípravou na sviatky Pánovho Zmŕtvychvstania.Je bežnou vecou, že človek, ktorý prekročil istú vekovú hranicu, si potrebuje z času na čas prekontrolovať svoj zdravotný stav a absolvovať niekoľko vyšetrení, aby sa ubezpečil, že všetky dôležité orgány pracujú v norme. Keby sa takáto preventívna kontrola dlhodobo zanedbávala, hrozilo by, že prípadná dysfunkcia alebo začínajúca choroba prerastie do vážneho ochorenia. 

Čítať ďalej...

Celoroční sprievodcovia

Duchovný rast má podľa viacerých autorov svoju vlastnú dynamiku a zákonitosti, kde zohrávajú dôležitú úlohu i duchovné priateľstvá. Sú to vzťahy, ktoré pomáhajú usmerňovať,  motivovať  a akoby sprevádzajú jednotlivé aspekty nášho duchovného života. Priateľov si vyberáme sami a nie poslednou vecou pri tomto výbere by mala byť otázka, kam ma toto priateľstvo vedie. Len pred niekoľkými dňami sme vstúpili do nového kalendárneho roka, na prahu ktorého obyčajne nechýba veľa želaní, prianí a predsavzatí. Faktom však zostáva, že na jeho konci neraz konštatujeme mnoho nesplnených predsavzatí. Platí to predovšetkým v duchovnej oblasti.

Čítať ďalej...

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život