Jezuitipia03042020

Stredoeurópsky Magis 2018, prihlasovanie do 1. mája

Magis v Prahe 2017

Ani toto leto nebude chýbať Stredoeurópsky Magis. Tento rok program pripravujú jezuiti z Poľska, ktorí organizovali aj svetový Magis 2016.

 

Program Magis je medzinárodné stretnutie mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov, pozostáva z dvoch častí:
Experimenty, ktoré budú prebiehať od 14. do 20. júla na rôznych miestach v Poľsku, Litve, Lotyšsku, Česku, Maďarsku a na Slovensku. Ich cieľom je naučiť účastníkov nachádzať Boha v každodennom živote, vo svojich aktivitách, v ľuďoch, ktorých stretnú, ale aj tam, kde by Ho nikdy neočakávali.
Spoločné záverečné stretnutie v Lodži  od 20. do 22. júla vytvorí účastníkom priestor na podelenie sa o svoju skúsenosť z experimentov v národných skupinách a v rámci festivalu národov i možnosť predstaviť svoju kultúru a skúsenosť ostatným účastníkom.

Bude možné vybrať si z ponuky 17-tich experimentov rôznych kategórií alebo si dobrovoľnícky experiment #beACTIVE, v rámci ktorého sa pripravuje spoločné stretnutie v Lodži.
Zoznam a krátky popis jednotlivých experimentov ako aj všetko potrebné informácie o Magise nájdete na stránke www.magis2018.org

Pri prihlasovaní sa vyberajú 3 experimenty, o ktoré má účastník najväčší záujem (1., 2. a 3. voľba). Organizátori sa potom snažia vyhovieť preferenciám, pokiaľ je to možné.
Účastnícky poplatok je 120€, v prípade účasti na dobrovoľníckom experimente #beACTIVE je to len 70€.

Prihlasovanie potrvá do 1. mája 2018

Foto: účastníci Stredoeurópskeho programu Magis 2017 v Prahe

 

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život