Jezuitipia03042020

Vianočná Magis kapustnica

Tohtoročnej Magis kapustnice sa zúčastnilo vyše 30 mladých

Viac než 30 členov spoločenstva Magis z troch bratislavských stretiek sa vo štvrtok 15. decembra stretlo v priestoroch jezuitského Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave na už tradičnej predvianočnej „Magis kapustnici”.

Po spoločnej sv. omši si Magisáci v priestoroch jezuitskej jedálne spoločne pochutnali na kapustnici i iných vianočných dobrotách a ďakovali za ďalší úspešný a požehnaný rok, ktorý mohli spolu prežiť.

Foto: Michal Pikna


Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život