Jezuitipia03042020

Magis Vianoce v Trlenskej doline

Viac než 30 „Magisákov“ sa od 6. do 8. januára stretlo na chate v Trlenskej doline, aby spoločne v kruhu spoločenstva Magis oslávilo sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána.

Viac než 30 „Magisákov“ sa od 6. do 8. januára stretlo na chate v Trlenskej doline, aby spoločne v kruhu spoločenstva Magis oslávilo sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána.

Okrem podnetných impulzov z Božieho slova, ktoré pripravila sr. Fides Strenková SJ, osobnej modlitby i zdieľania sa v menších skupinkách nechýbali ani už tradičná prechádzka do Vlkolínca, štedrá večera a rozdávanie darčekov.

Foto: Silvia Ťapáková, Martin Halčák SJ

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život