Jezuitipia03042020

Diakonská vysviacka Petra Bušu

Spoločnosť Ježišova na Slovensku prežíva v týchto dňoch intenzívnu radosť z diakonskej vysviacky slovenského jezuitu Petra Bušu.
Slávnosť sa uskutočnila v hlavnom jezuitskom kostole Najsvätejšieho mena Ježiš (Chiesa del Gesù) v Ríme.
Diakonskú vysviacku prijalo 15 mladých jezuitov z celého sveta.
Mladých jezuitov vysvätil na diakonov Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, sekretár Kongregácie pre náuku viery.
Na slávnosti sa zúčastnili príbuzní, priatelia a známi čerstvo vysvätených diakonov z celého sveta.
Novovysvätený diakon Peter Buša SJ.
Novovysvätený diakon Peter Buša SJ.
15 mladí jezuiti, ktorí prijali diakonskú vysviacku, pochádzali z Brazílie, Indie, Poľska, Slovenska, Slovinska, Argentíny, Ekvádoru, Vietnamu, Tanzánie, Mjanmarska a USA.
Na slávnosti sa zúčastnila aj početná skupina slovenských jezuitov.
Novovysvätení jezuitskí diakoni spolu so svojím svätiteľom.

V utorok 18. apríla prijal spolu so štrnástimi spolubratmi z celého sveta v hlavnom jezuitskom kostole Najsvätejšieho mena Ježiš (Chiesa del Gesù) v Ríme diakonskú vysviacku slovenský jezuita Peter Buša SJ.

Pätnástim mladým jezuitom z Brazílie, Indie, Poľska, Slovenska, Slovinska, Argentíny, Ekvádoru, Vietnamu, Tanzánie, Mjanmarska a USA udelil diakonskú vysviacku Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, sekretár Kongregácie pre náuku viery. Na slávnosti sa zúčastnila aj skupina slovenských jezuitov na čele s provinciálom slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej pátrom Rudolfom Uherom SJ.

Foto: Paweł Rakowski SJ

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život