Jezuitipia03042020

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku

SVK jezuiti

Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti a žičlivosti mnohých z Vás. Nesmierne si vážime Vašu ľudskú blízkosť, podporu i priateľstvo a aj naďalej Vám chceme zo všetkých síl slúžiť a byť tu pre Vás.

Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Veľmi by ste nám tým pomohli a týmto spôsobom tak podporili jestvovanie našich apoštolských aktivít v službe Vám. Darovať 2% dane môžte na stránke: dvepercenta.sk

Vaši jezuiti

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život