Jezuitipia03042020

Jezuiti oslávili 100-ročnicu rímskeho Orientálu spolu s pápežom Františkom

výročie 100 rokov východného inštitútu, omša s Pápežom

Jezuiti v Ríme mali opäť významnú príležitosť privítať medzi sebou Svätého Otca Františka. Na pôde jubilujúceho Pápežského východného inštitútu (PIO - Pontificio Istituto Orientale) v Ríme, ktorý vedie Spoločnosť Ježišova, privítali pápeža Františka vo štvrtok 12. októbra spolu s celou akademickou obcou. Na nádvorí požehnal pamätný strom a potom posedel v rozhovore s členmi jezuitskej komunity. PIO zveril Spoločnosti Ježišovej pápež Pius XI. v roku 1922.

Pri storočnici PIO a zároveň aj storočnici zriadenia Kongregácie pre východné cirkvi pápež predsedal slávnostnej omši v Bazilike Santa Maria Maggiore spolu s generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej a jezuitskou komunitou, s kardinálmi, patriarchami východných cirkví, členmi Kongregácie pre východné cirkvi.

Na pôde PIO pápež František ešte pred omšou stretol s dobrodincami, ktorí podporujú Inštitút, medzi ktorými nechýbali členovia Gregorian Foundation z USA. Svätý Otec potom zotrval asi pol hodiny v rodinnom rozhovore s komunitou, v ktorej sú aj dvaja členovia Slovenskej jezuitskej provincie: prorektor Pápežského kolégia Russicum P. Peter Dufka a vicerektor Russica P. Olexij Kurzakov.

Jezuiti na Orientáli, ako sa Pápežský východný inštitút bežne nazýva, majú veľmi pestré zloženie: slovanské národy, Sýria, Egypt, Belgicko, USA a ďalšie krajiny. Jezuiti venovali pápežovi Františkovi niekoľko cenných publikácií, tkoré sú výsledkami ich vedeckej činnosti, napr. sedemzväzkové dielo P. Georga Ruyssena o genocíde Arménov, diela z odboru archeológie, ako aj zborník zo série konferencií, ktoré PIO usporiadal v priebehu tohto roku osláv svojej storočnice. Dejiskom stretnutia bola impozantná aula v priestore knižnice, ktorá obsahuje zväzky v najrôznejších orientálnych jazykoch, ako aj v slovanských rečiach.

Pri slávnostnej ďakovnej svätej omši boli hlavnými koncelebrantmi Svätého Otca prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, sekretár kongregácie arcibiskup Cyril Vasiľ, Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa a rektor Pápežského východného inštitútu P. David Nazar. Svätý Otec v homílii vyzval všetkých kresťanov východných cirkví, aby pokračovali vo vydávaní odvážneho svedectva, a to napriek dramatickým prenasledovaniam.

Viaceré osobnosti zastupovali Blízky východ resp. arabskú oblasť. Aj evanjelium zaznelo v slávnostnom prednese v arabčine. Nechýbali predstavitelia koptov, maronitov, indických východných cirkví, ale aj slovanských gréckokatolíckych cirkví: hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, kyjevsko-haličský arcibiskup Sviatoslav Ševčuk či hlava Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris, prešovský arcibiskup Ján Babjak. Prítomný bol aj biskup Mukačevskej eparchie Milan Šášik.

Po svätej omši v Bazilike Santa Maria Maggiore a rozlúčke so Svätým Otcom pokračoval program v aule PIO slávnostným otvorením 101. akademického roka za účasti veľkého kancelára inštitútu kard. Leonarda Sandriho, východných patriarchov, vyšších arcibiskupov a čelných predstaviteľov východných cirkví, ako aj vladyku Cyrila Vasiľa, ktorý bol v minulosti aj rektorom PIO.

Kardinál Sandri slávnostne odovzdal generálnemu predstavenému Spoločnosti Ježišovej P. Arturovi Sosovi písomné posolstvo Svätého Otca, týkajúce sa minulosti a súčasnosti inštitútu a najmä priorít pre jeho budúce smerovanie pod vedením Spoločnosti Ježišovej. V posolstve Svätý Otec povzbudzuje k stále užšej spolupráci inštitútu v rámci trojčlenného jezuitského konzorcia, do ktorého patria aj Pápežská univerzita Gregoriana a Pápežský biblický inštitút.

Informoval: Jozef Bartkovjak SJ
Foto: sk.radiovaticana.va

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život