Jezuitipia03042020

P. Gabriel Povala SJ a jeho storočnica

P. Gabriel Povala SJ
Páter Povala
omša
Milan Hudaček omša

Sto rokov od narodenia pátra Gabriela Povalu (18. október 1917 - 13. september 1988) si prednáškami a diskusiou o jeho živote a diele pripomenuli v októbri 2017 na Biskupskom úrade v Žiline. Podujatie zorganizoval pátrov dlhoročný priateľ Dr. Ľubomír Prikryl a zúčastnili sa ho najmä veriaci, ktorí pátra Povalu v Žiline poznali, ako aj odborníci z vedeckých kruhov jazykovedy, archeológie a histórie v ktorých bol páter reálne i publikačne činný.

Spomienka na storočnicu od jeho narodenia sa konala aj v jeho rodnej dedine na Orave v Pucove. Miestny správca farnosti Peter Pitoniak má už niekoľko nedieľ rozbehnutý program prezentácie kňazov pochádzajúcich z obce. O pátrovi uverejnil v Katolíckych novinách aj dlhý životopisný článok (KN č. 45 z 12. nov. 2017) a pastoračne skvele využil jeho okrúhle jubileum. V nedeľnej kázni 12. novembra 2017 pripomenul pôsobenie na Straníku pri Žiline, kde v Ústave sociálnej starostlivosti duchovne vypomáhal rehoľným sestrám a prijímal do škapuliarského bratstva Panny Márie Karmelskej nových členov. Totalitný režim ho vtedy za skrytý apoštolát tresne stíhal a odsúdil ho na 8 mesiacov do väzenia v Ilave, povedal v kázni miestny farár. Pri svätej omši v Pucove koncelebrovali aj pátri Milan Hudaček a Ondrej Gábriš. V závere svätej omše Dr. Ľ. Prikryl s manželkou prezentovali pátrovo dielo poetickým vystúpením a P. Milan Hudaček predstavil prítomným veriacim rehoľné svedectvo P. Gabriela. Na svätej omšu prišla aj 92 ročná sestra zosnulého pátra, ktorá ešte žije v Pucove a na dvoch autách došli aj sestry Najsvätejšieho Vykupiteľa zo Straníka a zo Spišskej Novej Vsi. Slávnostnú svätú omšu snímala redaktorka z televízie Orava, ktorá urobila ešte niekoľko osobných rozhovorov s viacerými zúčastnenými ku pripravovanému programu o jubilujúcom P. Gabrielovi.

Po skončení svätej omše sa celé zhromaždenie odobralo na blízky cintorín, kde na pátrov hrob položili rehoľné sestry kyticu kvetov a krátko sa pomodlili. Slávnosť sa zakončila obedom, ktorého sa zúčastnilo asi 25 osôb spolu so starostom obce. Starosta si pri obede živo pospomínal ako páter Gabriel pomáhal obecnému úradu viesť obecnú kroniku a poctivo zachytil významné udalosti občianskeho i náboženského charakteru. Spomienkové jubileum ukázalo ako pátrovo svedectvo aktívne žije v ľuďoch aj po 29 rokoch od jeho smrti.

Reportáž TV LUX z oslavy v Pucove 

Info a foto: P. Milan Hudaček SJ, archív SJ

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život