Jezuitipia03042020

Časopis La Civiltà Cattolica posilňuje svoj medzinárodný charakter

Dvojtýždenník založený v roku 1850 talianskymi jezuitmi komentuje aktuálne témy náboženského a politického života a svojím obsahom striktne odráža stanoviská Svätej stolice.

Jezuitský časopis La Civiltà Cattolica v najnovšom vydaní oznámil, že bude cielene sledovať posilňovanie svojho medzinárodného charakteru. Dvojtýždenník založený v roku 1850 talianskymi jezuitmi komentuje aktuálne témy náboženského a politického života a svojím obsahom striktne odráža stanoviská Svätej stolice.

Hoci názov periodika naďalej evokuje tradičnú doménu Talianov, dnes má dvojtýždenník dopisovateľov z Číny, Ruska, USA, Venezuely, Izraela, Španielska, Belgicka i ďalších krajín. La Civiltà Cattolica vychádza aj v elektronickej podobe a okrem talianskej má v súčasnosti aj anglickú, španielsku, francúzsku a kórejskú verziu. Medzi nazvučnejšími autormi stále figurujú Taliani, ako šéfredaktor Antonio Spadaro SJ či bývalý hovorca Svätej stolice Federico Lombardi SJ, no až 70 zo 190 článkov publikovaných v uplynulom roku bolo od jezuitov z iných krajín. Medzi 50 zahraničnými korešpondentmi sú mená ako Drew Christiansen SJ (USA), Bert Daelemans SJ (Belgicko/Španielsko), Fernando de la Iglesia Viguiristi SJ (Španielsko), Joseph You Guo Jiang SJ (Čínska ľudová republika), Friedhelm Mennekes SJ (Nemecko), David Neuhaus SJ (Izrael), Vladimir Pachkov SJ (Ruská federácia), Arturo Peraza SJ (Venezuela), Camillo Ripamonti SJ (Taliansko), George Ruyssen SJ (Belgicko), Paul Soukup SJ (USA), Marcel Uwineza SJ (Rwanda) či Andrea Vicini SJ (USA). Názov „Civiltà Cattolica“ si časopis zachováva aj v iných jazykových verziách. Je ťažké doslovne ho preložiť do slovenčiny či iných jazykov dvoma slovami. Významovo odkazuje na „katolícku identitu“, „civilizáciu“, „kultúrnosť“, „vyspelosť“ či „spoločenskú rozhľadenosť“. La Civiltà Cattolica je súčasťou siete dvoch desiatok jezuitských časopisov vydávaných v rozličných krajinách, medzi ktoré patrí aj slovenský dvojmesačník Viera a život z jezuitského vydavateľstva Dobrá kniha v Trnave.

Správa bola prevzatá z internetovej stránky slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu.
Foto: web

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život