Jezuitipia03042020

Organizácia rehole

Jezuiti s Pápežom počas Generálnej kongregácieSpoločnosť Ježišova (lat. Societas Jesu) je rehoľný rád Katolíckej cirkvi, ktorý má hierarchickú štruktúru. Spoločnosť Ježišovu založil sv. Ignác z Loyoly v roku 1540 na plnenie náročnej úlohy reevanjelizácie a obrany katolíckej viery, v pohotovosti pre akúkoľvek službu evanjeliu podľa pápežovho rozhodnutia.

Čítať ďalej...

Svätý Ignác Loyolský

Svätý Ignác z LoyolySv. Ignác sa narodil na zámku Loyola v baskickej provincii Giupuzcoa v severnom Španielsku blízko francúzskych hraníc 31. mája 1491. Jeho otec sa volal Beltran de Oňaz a matka Marina Sanchezová de Licon. Spolu mali trinásť detí, Ignác bol najmladším. Pri krste dostal meno Iňigo Lopez.

Čítať ďalej...

Jezuitské školy

La Universita GregorianaJezuiti začali vyučovať rehoľnú i laickú mládež a stali sa prvou rehoľou, ktorá za podstatný prostriedok na dosiahnutie svojho apoštolského cieľa prijala vzdelávanie a katolícku výchovu mládeže. Pretože zápas s protestantizmom sa odohrával hlavne v intelektuálnej oblasti, začali jezuiti dielo rekatolizácie vytváraním vplyvu na intelektuálne a mravné vzdelanie mládeže. Plán vyšších štúdií vypracovali prví jezuiti na základe novej teologickej metódy P. F. Vittoria, ďalej na základe vlastných skúseností, ktoré získali na univerzitných štúdiách v Paríži a z predpisov Tridentského koncilu.

Čítať ďalej...

História rehole

Počiatky jezuitskej rehole siahajú do čias náboženskej konverzie sv. Ignáca z Loyoly, ale najmä do roku 1534. 15. augusta 1534 spolu s Ignácom z Loyoly zložilo šesť jeho priateľov v Kaplnke sv. Dionýza na parížskom Montmartre doživotné sľuby čistoty, chudoby a misionárskeho pôsobenia vo Svätej zemi. Skupina sa po skončení univerzitných štúdií, rozšírená o ďalších troch spoločníkov, vybrala do Svätej zeme. Chceli tam apoštolsky pôsobiť a pomáhať kresťanským pútnikom. Zároveň urobili spoločnú dohodu.

Čítať ďalej...

Svätí a blahoslavení Spoločnosti Ježišovej

Pozzo AndreaJezuitská rehoľa s oficiálnym názvom Spoločnosť Ježišova vznikla schválením pápeža Pavla III. 27. septembra 1540. Prvé obdobie jej jestvovania bolo poznačené vnútornými i vonkajšími zápasmi o identitu a o jej uplatnenie vo vtedajšom rozbúrenom dejinnom ovzduší. Už v prvej rehoľnej generácii sa vyskytli prípady vážneho zlyhania, ale aj obdivuhodného kresťanského hrdinstva, ktoré Cirkev vo viacerých prípadoch uznala udelením titulu blahoslavených alebo svätých. Medzi týmito oslávenými sú starší i mladší rehoľníci, misionári, vyznávači i svedkovia krvi, mučeníci, z ktorých viacerí zahynuli násilnou smrťou ešte pred začatím práce v Pánovej vinici.

Čítať ďalej...

Spiritualita Spoločnosti Ježišovej

Spiritualita - ManresaSv. Ignáca z Loyoly hodnotíme nesprávne, keď v ňom vidíme iba veľkého stratéga, organizátora protireformácie, znalca ľudí a psychológa. Ignác bol predovšetkým hlbokým mystikom, človekom a svätcom.

Čítať ďalej...

Myšlienky sv. Ignáca

Nasledujúce myšlienky sú vybrané zväčša z diel alebo priamo z listov sv. Ignáca. Keďže myšlienky sv. Ignáca sú vybrané z istého dobového kontextu, je treba ich interpretovať opatrne. Napriek tomu veríme, že sú inšpirujúce pre náš každodenný život.

Čítať ďalej...

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život